Persbericht thema Welbevinden en levensvragen

PERSBERICHT - 1 februari 2016

Thema Welbevinden en levensvragen

‘Aandacht voor levensvragen hoort bij goede zorg’

Op Zorg voor Beter is nu ook uitgebreide informatie te vinden over het bespreekbaar maken van levensvragen bij ouderen. De website van het Expertisenetwerk Levensvragen is vandaag overgegaan naar het Kennisplein Zorg voor Beter.

www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen

‘We willen op deze manier meer mensen bereiken. Voorheen bereikten we met een aparte website vooral mensen die toch al geïnteresseerd waren in zingeving en levensvragen. Nu de informatie op Zorg voor Beter staat, hopen we álle zorgmedewerkers te bereiken’, aldus Christien Begemann, namens het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. ‘Het begint bij persoonlijke aandacht voor de cliënt tijdens de zorg. Aandacht voor levensvragen moet geïntegreerd zijn in de dagelijkse zorg. Als zorgmedewerkers écht belangstelling hebben voor wat iemand bezig houdt, dan komt vaak het gesprek over wat iemand belangrijk vindt in z’n leven, en dus zingeving, vanzelf op gang. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van geestelijk verzorgers. Ook zorgmedewerkers kunnen hieraan een bijdrage leveren.’

Materialen, video’s en trainingswinkel
Op Zorg voor Beter staan veel materialen die zorgmedewerkers kunnen gebruiken om het gesprek over welbevinden en levensvragen op gang te brengen. Ook zijn er films en dvd’s die hiervoor gebruikt kunnen worden. De Trainingswinkel van het Netwerk Levensvragen biedt trainingen op maat aan voor zorginstellingen: over het omgaan met eenzaamheid, luisteren naar levensvragen, en het werken met de Landkaart mentaal welbevinden.

Nieuwe definitie van gezondheid
Het Expertisenetwerk Levensvragen meent dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van zorg voor ouderen. Christien Begemann van Vilans: ‘We merken dat steeds meer mensen hiervan overtuigd raken. Je ziet dat een meer positieve definitie van gezondheid (van Machteld Huber) steeds meer omarmd wordt. Gezondheid wordt dan gezien als het aanpassingsvermogen om een zinvol leven te leiden. Je kunt ziek zijn, en tóch een zinvol leven leiden. Op deze manier komt er ook aandacht voor hoe iemand zich voelt, zingeving en levensvragen.’ 

Overzicht van 30 regionale initiatieven
Op Zorg voor Beter staat ook een overzicht van 30 regionale initiatieven om de aandacht voor  levensvragen bij ouderen te stimuleren. Binnen het 
Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) vindt onderlinge uitwisseling en inspiratie in de eigen regio plaats, en worden tips voor financiering van nieuwe initiatieven gedeeld. Ook andere initiatieven kunnen zich hierbij aansluiten.

Wat is het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen? 
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van kernpartners: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, LOC Zeggenschap in Zorg, MOgroep, PCOB, UnieKBO, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.

Gratis e-zine Levensvragen 
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen? Meld je aan voor het gratis E-zine Levensvragen: 
www.zorgvoorbeter.nl/netwerk-levensvragen-ouderen


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)