Missie

Vereniging Het Zonnehuis is in 1921 opgericht als particulier initiatief door enkele voortrekkers van ‘Zonnewende, Bond voor Zieken’; een correspondentiekring van leden die zich bekommerden om de toestand van langdurig zieken in Nederland. Hun droom was het realiseren van een eigen tehuis, zodat deze mensen een plek hadden om te verblijven. Vereniging Het Zonnehuis is de bakermat van de Zonnehuis Groep; een landelijk netwerk van zorginstellingen die verzorging, verpleging en thuiszorg bieden.

Als ideële organisatie zet Vereniging Het Zonnehuis zich in voor de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Door het stimuleren van onderwijs, (toegepast) onderzoek en ontwikkelingen komt de waardigheid van leven tot uiting in de wederzijdse dialoog, relatie en context tussen zorgvrager en georganiseerde zorgorganisatie.