Vereniging het Zonnehuis

Subsidies 2007/2008

Vereniging Het Zonnehuis ondersteunt verbeteringsprojecten en onderzoeken in de ouderenzorg. Hiervoor heeft zij een platform Waardige Zorg, een kenniscentrum Zonnehuis Academie en financiert zij twee bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De projecten zijn onderverdeeld in 3 thema’s:

Ontmoeting in de zorg

 • Levensvragen & Ouderen: bijdrage aan kenniscentrum waarin geparticipeerd wordt met een aantal partners
 • Werkboek kringgesprekken: hervertaling voor Nederlandse situatie onder titel ’K zou zo graag een ketting rijgen’
 • Geestelijke verzorging: promotieonderzoek waarvan de uitkomsten gebruikt worden voor publicaties in vakbladen en toekomstontwikkeling vakgebied (Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging jrg.10, nr. 45 december 2007, pag. 18-44)
 • Levensboeken: methode om mensen te helpen met de verhuizing naar een verpleeghuis.
 • Thuis Wezen: boekje met 14 gesprekken over waardige zorg door de ogen van partners, familie en medewerkers in de zware zorg
 • ZorgDier: pilotproject in Zonnehuis Zuidhorn waar getrainde vrijwilligers met hun huisdieren bewoners in verpleeghuizen bezoeken

Betrokken bij de zorg

 • Belevingsgerichte zorg: aansluiting zoeken bij persoonlijke wensen en behoeften van bewoners in verpleeghuizen. Voorbeeldfunctie door ambassadeur belevingsgerichte zorg in de organisatie
 • PRET-programma: project afkomstig uit de hotelwereld om meer aandacht te vragen voor service en gastvrijheid in de ouderenzorg
 • De Werkvloer Centraal: een arbeidsmotivatieproject voor medewerkers in de zorg, gebaseerd op de relatie tussen clienten en verzorgenden op de werkvloer
 • Excellent Senior Care: een onderzoek naar de vraag of het inzetten van vijftigplussers in de zorg een haalbare kaart is

Zorgen op maat

 • Dagopvang Rumah Kenangan: een project dat zinvolle dagbesteding beoogt voor mensen uit voormalig Nederlands-Indie
 • Kleinschalige woonvormen: een promotieonderzoek naar de voor- en nadelen van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie
 • RAIview: een internetapplicatie die het mogelijk maakt om de kwaliteit en zwaarte van de zorg inzichtelijk te maken
 • Instrument Qualidem (DementieWijzer): een methode om de kwaliteit van leven bij ouderen met dementie in kaart te brengen.