Vereniging het Zonnehuis

Subsidies 2010

Vereniging Het Zonnehuis ondersteunt verbeteringsprojecten en onderzoeken in de ouderenzorg. Hiervoor heeft zij een platform Waardige Zorg, een kenniscentrum Zonnehuis Academie en financiert zij twee bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het bestuur vergadert 4 keer per jaar en stelt de subsidieaanvragen vast.

Partner ILC Zorg voor Later

www.ilczorgvoorlater.nl

Kernpartner Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Ondersteuning Ideon voor Dementieprofessionals

Ondersteuning stichting Dierenweide Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn