Vereniging het Zonnehuis

Lidmaatschap

Vereniging Het Zonnehuis heeft een leden- en donateursbestand dat teruggaat tot begin vorige eeuw. Jaarlijks wordt er een Algemene Vergadering gehouden waar het bestuur verantwoording aflegt voor haar beleid aan haar leden. De leden ontvangen per post een uitnodiging hiervoor samen met een acceptgiro voor de contributie c.q. donatie.

Leden en donateurs ontvangen regelmatigĀ een Zonnehuis Post waarmee men op de hoogte wordt gehouden over actuele ontwikkelingen en nieuwe projecten. U kunt zich opgeven via het e-mailadres [email protected].

Het lidmaatschap van Vereniging Het Zonnehuis kost 25 euro per jaar.