Vereniging het Zonnehuis

Historie

Met een startkapitaal van zeven stuivers, zo wil de traditie, werd op 24 mei 1921 de vereniging Het Zonnehuis opgericht, met als doel de aankoop van een eigen tehuis. Zeer actief en inventief werd geprobeerd geld voor dit doel in te zamelen: met spaarbusjes op de schoorsteenmantel en met bazaars, er werden gedichten geschreven en een zanggroepje, begeleid door een draagbaar orgel, bracht op straat christelijke liederen ten gehore. Na de opening van het eerste Zonnehuis in Beekbergen in 1929 was het streven om in elke provincie een Zonnehuis te openen. Dit voornemen werd door de komst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968 van minder belang. De huidige Zonnehuizen zijn tot hun verzelfstandiging in 2001 bestuurd door vereniging Het Zonnehuis.