Vereniging het Zonnehuis

Bestuur

Vereniging Het Zonnehuis heeft op donderdag 11 juni 2015 twee nieuwe bestuursleden voorgedragen, te weten Jenneke van Pijpen en Kees de Graauw. De overige bestuursleden Maarten den Ottolander, Trudie Siegerink en Wendela Sandberg van Boelens zijn herverkozen voor een tweede termijn van vier jaar. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Bestuur VHZ 2015

Bestuursleden van links naar rechts:
mr. Maarten den Ottolander MBA (voorzitter)

drs. Wendela Sandberg van Boelens (lid)

drs. Trudy Siegerink (vice-voorzitter)

Jenneke van Pijpen Msc (lid)

drs. Kees de Graauw MBA (penningmeester)

Op 24 mei 2017 heeft Wendela Sandberg afscheid genomen als bestuurslid en zich niet herkiesbaar gesteld.