Vereniging het Zonnehuis

Subsidies 2011

Vereniging Het Zonnehuis ondersteunt verbeteringsprojecten en onderzoeken in de ouderenzorg. Hiertoe financiert zij twee bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het bestuur vergadert 4 keer per jaar en stelt de subsidieaanvragen vast.

Zorgvisite.nl

Ter gelegenheid van het 90-jarige bestaan van Vereniging Het Zonnehuis is op 24 mei 2011 Zorgvisite.nl feestelijk gelanceerd. Een digitaal vervolg op het succesvolle project Houd de naaste vast dat de boekwerken Thuis Wezen, Thuis Voelen en Thuis Zijn heeft opgeleverd. Een voorbeeld van waardige zorg voor kwetsbare ouderen en hun directe omgeving!
www.zorgvisite.nl

Boek En zij leefden nog goed en tevreden. Hoe de bureaucratie bijdraagt aan betere ouderenzorg

In dit boek gaan de auteurs Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg in gesprek met de systeemwereld rond de uitvoering van de ouderenzorg in Nederland. Uit de gesprekken halen de auteurs conclusies en verbeterpunten die het werk kunnen vereenvoudigen en het zorgaanbod inzichtelijker maken.

Netwerkpartner Coalitie erbij/Week tegen Eenzaamheid

Vereniging Het Zonnehuis draagt bij aan de activiteiten die door netwerkpartner Coalitie erbij worden georganiseerd in het kader van de Week tegen Eenzaamheid.
www.coalitieerbij.nl