Vereniging het Zonnehuis

Subsidies 2009

Vereniging Het Zonnehuis ondersteunt verbeteringsprojecten en onderzoeken in de ouderenzorg. Hiervoor heeft zij een platform Waardige Zorg, een kenniscentrum Zonnehuis Academie en financiert zij twee bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het bestuur vergadert 4 keer per jaar en stelt de subsidieaanvragen vast.

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

www.netwerklevensvragen.nl

Projectsubsidie ‘buitenkamers’ kennis- en innovatiecentrum Ideon

www.ideon-dementie.nl

Vervolgsubsidie ZorgDier Zonnehuisgroep Noord

Bijdrage extra inzet Peterjan van der Wal inzake expertisenetwerk Levensvragen

Bijdrage implementatieonderzoek Richtlijn Mondzorg ouderen

Bijdrage jubileum Zonnehuis Beekbergen voor digitaliseren archiefstukken

Partnerschap kenniscentrum Ideon voor Dementie Professionals

Bijdrage Zeylmans Symposium over Waardig Oud Worden