Vereniging het Zonnehuis

Subsidies 2012

Vereniging Het Zonnehuis ondersteunt verbeteringsprojecten en onderzoeken in de ouderenzorg. De focus ligt op onderwijs en (toegepast) onderzoek in de zorg voor kwetsbare ouderen. Het bestuur vergadert 4 keer per jaar en stelt de subsidieaanvragen vast.

Zorgvisite.nl

www.zorgvisite.nl

Leyden Academy on Vitality and Ageing

www.leydenacademy.nl