Vereniging het Zonnehuis

Grondlegster Jo Visser

Foto_Jo_VisserJo Visser, oprichtster van Vereniging Het Zonnehuis, werd geboren in 1890. Zij begon haar werkzame leven als kleuterleidster. In die tijd was ze lid van ’Zonnewende, Bond van Zieken’. Deze bond onderhield het contact tussen langdurig zieken via het maandblad Zonnewende. Dit contact had tot doel hen te bemoedigen en te sterken in hun lijden en was gebaseerd op christelijke grondslag. Vrijwilligers die lid waren van de stichting bezochten de zieken. Ondanks dat Jo Visser dus niet werkzaam was als verpleegkundige had zij nauwe banden met de verpleging.

Zonnehuizen

Tijdens een kuur voor een longziekte in Davos kwam Jo Visser op het idee om Zonnehuizen te stichten als huisvesting en verpleging van chronische patiënten. Dat idee werd niet overal enthousiast ontvangen. Dankzij het volhardende werk van Jo Visser en enkele financiële giften van gulle gevers – waaronder koningin Emma – verrees in 1929 in Beekbergen het eerste Zonnehuis in villa Sarphat, beneden de vraagprijs gekocht van freule Hartsen.

Koninklijke goedkeuring

Uit een kleine kring van sympathisanten en vrienden werd het eerste bestuur geselecteerd van de ‘Vereniging Het Zonnehuis’. Koninklijke goedkeuring werd verkregen op 21 juli 1921. Door heel Nederland werden afdelingen van het Zonnehuis opgericht. Om geld en leden te genereren werden er collectes en lezingen gehouden. Het lidmaatschap bedroeg in het begin één gulden per jaar. Bij de oprichting van het eerste Zonnehuis in Beekbergen werd Jo Visser directrice. Zij vervulde die functie achttien jaar, tot haar pensionering in 1947. In 1947 werd Visser lid van het bestuur van het Zonnehuis.

Pionierster

Jo Visser overleed op 27 maart 1978 op 88-jarige leeftijd. Zij mag beschouwd worden als pionierster voor verpleging van langdurig zieken in speciale tehuizen.

Bronnen:

‘Oprichtster Vereniging het Zonnehuis overleden’, TvZ 31(1978) 9, 415.
W. Venema, ‘Het Zonnehuis te Beekbergen’, website Zonnehuizen – artikel inmiddels niet meer online.