Vereniging het Zonnehuis

Subsidies 2015-2017

Vereniging Het Zonnehuis heeft op 22 mei 2014 de samenwerkingsovereenkomst met kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing verlengd voor drie jaar. De gezamenlijke focus is gericht op onderwijsvernieuwing, ontwikkeling en onderzoek op het gebied van waardige zorg voor kwetsbare ouderen.

Onderwijsvernieuwing

Reflectie op acht Inspiratie & Kennisdagen voor MBO/HBO studenten zorgopleidingen: bedoeld voor en door studenten, docenten en ouderen om elkaar te inspireren en kennis te delen over werken in de ouderenzorg.
www.iklevensles.nl

Ontwikkeling

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen: kernpartner om zingeving en geestelijke zorg in de zorg voor kwetsbare ouderen te stimuleren + projectsubsidie Zorgen voor Zin bij mensen met dementie (met steun van ouderenfondsen Sluyterman van Loo, stichting RCOAK, stichting Porticus)
www.netwerklevensvragen.nl

Onderzoek

Leerstoel Organisatie en beleid van zorg: bijzonder hoogleraarschap om theoretische kennis te verbreden naar dagelijkse praktijk om waardige zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.
www.vu.nl

Partner Dementie Verhalenbank: anders leren kijken naar het leven van mensen met dementie en hun sociale omgeving.                                                                  www.dementieverhalenbank.nl