Vereniging het Zonnehuis

Marjan Berk volgt Jo Visser op als pionier

Een thuis voor chronisch zieken van alle leeftijden en gezindten. Dit was bij de oprichting op 24 mei 1921 het doel van Vereniging Het Zonnehuis. Met zeven stuivers als startkapitaal wist grondlegster Jo Visser veel mensen achter zich te scharen en voldoende geld in te zamelen voor het eerste Zonnehuis. Bijna 95 jaar later zet de Vereniging zich nog steeds in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Nu door maatschappelijke aandacht te vragen voor waardige zorg en initiatieven op dit vlak te ondersteunen. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven blijven immers belangrijke aandachtspunten en waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschap zijn hierin leidend.

Jo Visser Award 4