Blog over Sterke Verhalen op NED7

Mensen met dementie beter leren begrijpen. Dat is het doel van het project ‘Sterke Verhalen’, opgezet voor studenten van de ROC TOP in Amsterdam en Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy maken deze pilot mogelijk mede met steun van de ouderenfondsen Sluyterman van Loo, RCOAK en Gravin van Bylandt stichting.

In de schoolbanken leren de studenten Zorg en Welzijn al een heleboel, maar goede zorg begint uiteindelijk bij goed kijken en luisteren naar degenen om wie het echt gaat: de mensen met dementie aan wie je zorg verleent.

Mensen met dementie beter leren begrijpen