Jo Visser Award 2014 voor rolmodel Frank Kodden

Een thuis voor chronisch zieken van alle leeftijden en gezindten. Dat was bij de oprichting op 24 mei 1921 het doel van Vereniging Het Zonnehuis. Met zeven stuivers als startkapitaal wist grondlegster Jo Visser veel mensen achter zich te scharen en voldoende geld in te zamelen voor het eerste Zonnehuis. Ruim negentig jaar later zet de Vereniging zich nog steeds in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Nu door maatschappelijke aandacht te vragen voor waardige zorg en initiatieven op dit vlak te ondersteunen. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven blijven immers belangrijke aandachtspunten en waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschap zijn hierin leidend.

_Z3A4432

Als uiting van waardering voor hun inzet voor waardige zorg reikt Vereniging Het Zonnehuis sinds 2012 jaarlijks de Jo Visser Award uit, met daarbij de uitnodiging om een jaar lag Ambassadeur voor Waardige Zorg te zijn. De eerste ambassadeur, emeritus hoogleraar Martin Boekholdt, reikte tijdens het Jaarcongres Waardige Zorg 2013 met veel genoegen en waardering de Award uit aan zijn opvolger Anne-Mei The, professor langdurige zorg en dementie. Zij reikte tijdens het jaarcongres op 30 oktober 2014 het beeld en de geldprijs uit aan opvolger Frank Kodden. Hij is een rolmodel voor jonge mensen die een carriere ambieren in de ouderenzorg. Hij was lid Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht in Zwolle en sinds kort voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Steenwijk.