WelkomNetwerk

Vereniging Het Zonnehuis zet zich in voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen door onderwijs en onderzoek in de ouderenzorg mede mogelijk te maken. Oprichtster Jo Visser heeft in 1921 deze organisatie opgericht om langdurig zieken te verzorgen en te voorzien van geestelijke steun. Door het actief geld werven via collectes, verkoop van Zonnehuis-kalenders en de bijdrage van haar leden kon Vereniging Het Zonnehuis door de loop van de jaren heen zes regionale Zonnehuizen realiseren. Deze zorglocaties maken tegenwoordig deel uit van zorgorganisaties die samen de landelijke netwerkorganisatie Zonnehuis Groep vormen. 

Sinds 21 juni 2012 is Vereniging Het Zonnehuis gehuisvest bij haar samenwerkingspartner Leyden Academy in Leiden, een kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet en ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering initieert. Leyden Academy gelooft dat een integrale visie dé manier is om haar missie te bereiken: het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen.

Uitreiking JO VISSER Award

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 23 mei jl. heeft ambassadeur Waardige Zorg Martin Boekholdt de geldprijs van 5.000,- uitgereikt aan initiatiefnemers van GetOud. Met het project ’ Wat zij later wilde worden’ zijn zij tegen cliches over ouderen en ouder worden ingegaan. Vereniging Het Zonnehuis wil met haar JO VISSER Award deze inzet voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen stimuleren.

Foto_uitreiking_JO_VISSER_Award_GetOud.JPG