Welkom

Netwerk

Vereniging Het Zonnehuis zet zich in voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen door onderwijs, onderzoek en ontwikkeling in de ouderenzorg mede mogelijk te maken. Sinds 21 juni 2012 is Vereniging Het Zonnehuis gehuisvest bij haar samenwerkingspartner Leyden Academy in Leiden, een kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet en ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering initieert. Leyden Academy gelooft dat een integrale visie dé manier is om haar missie te bereiken: het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Klik hier voor het halfjaarbericht december 2012-juni 2013. 

Jo Visser Award 2013 voor Anne-Mei The 

Een thuis voor chronisch zieken van alle leeftijden en gezindten. Dat was bij de oprichting op 24 mei 1921 het doel van Vereniging Het Zonnehuis. Met zeven stuivers als startkapitaal wist grondlegster Jo Visser veel mensen achter zich te scharen en voldoende geld in te zamelen voor het eerste Zonnehuis. Ruim negentig jaar later zet de Vereniging zich nog steeds in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Nu door maatschappelijke aandacht te vragen voor waardige zorg en initiatieven op dit vlak te ondersteunen. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven blijven immers belangrijke aandachtspunten en waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschap zijn hierin leidend. 

uitreiking_Jo_Visser_award_13_11_01.1.jpg

Als uiting van waardering voor hun inzet voor waardige zorg reikt Vereniging Het Zonnehuis sinds 2012 jaarlijks de Jo Visser Award uit, met daarbij de uitnodiging om een jaar lag Ambassadeur voor Waardige Zorg te zijn. De eerste ambassadeur, emeritus hoogleraar Martin Boekholdt, reikt tijdens het Jaarcongres Waardige Zorg 2013 met veel genoegen en waardering de Award uit aan zijn opvolger Anne-Mei The, professor Zorg en Dementie. Trots en ontroerd neemt zij de Award in ontvangst. 

Verslag en presentaties jaarcongres

De presentaties van de sprekers zijn te vinden onder www.vereniginghetzonnehuis.nl/Publicaties.  Het algemene verslag van het ochtendprogramma kunt u hier als pdf-bestand downloaden.