Missie

Vereniging Het Zonnehuis zet zich in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dit wil zij bereiken door het vragen van maatschappelijke aandacht en het nemen van verantwoordelijkheid om zo bij te dragen aan verbetering van kwaliteit van zorg en leven. Hierbij wordt zij geïnspireerd door waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschap. Dit alles onder het motto Inzet voor waardige zorg. 

Zonnehs-advGerion-142x142-U_1.jpg