WelkomNetwerk

Vereniging Het Zonnehuis zet zich in voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen door onderwijs en onderzoek in de ouderenzorg mede mogelijk te maken. Oprichtster Jo Visser heeft in 1921 deze organisatie opgericht om langdurig zieken te verzorgen en te voorzien van geestelijke steun. Door het actief geld werven via collectes, verkoop van Zonnehuis-kalenders en de bijdrage van haar leden kon Vereniging Het Zonnehuis door de loop van de jaren heen zes regionale Zonnehuizen realiseren. Deze zorglocaties maken tegenwoordig deel uit van zorgorganisaties die samen de landelijke netwerkorganisatie Zonnehuis Groep vormen.

Sinds 21 juni 2012 is Vereniging Het Zonnehuis gehuisvest bij haar samenwerkingspartner Leyden Academy in Leiden, een kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet en ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering initieert. Leyden Academy gelooft dat een integrale visie dé manier is om haar missie te bereiken: het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen.

Eerste Zonnehuis dinerdebat

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 23 mei jl. hield Vereniging Het Zonnehuis haar eerste Zonnehuis dinerdebat met de nieuwe realiteit in de ouderenzorg als rode draad. In aanwezigheid van het bestuur van de Zonnehuis Groep, directie Leyden Academy on Vitality and Ageing en enkele sprekers uit de sector werd een geanimeerd gesprek gevoerd. Met dit eerste boekje van het Zonnehuis dinerdebat krijgt u een impressie van het debat en leest u op welke manier Vereniging Het Zonnehuis haar focus op onderwijsvernieuwing, ontwikkeling en onderzoek inzet voor meer waardige zorg voor kwetsbare ouderen. Het volgende Zonnehuis dinerdebat vindt wederom plaats na afloop van de Algemene Vergadering van Vereniging Het Zonnehuis op 22 mei 2014. Het programma wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Het pdf-bestand kunt u hier downloaden.

2370.jpg