Onderzoek


Bijzondere leerstoel Organisatie en beleid van zorg

Vereniging Het Zonnehuis beschouwt ondersteuning door middel van subsidies voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten in de ouderenzorg tot haar taakgebied. Hiertoe heeft zij een bijzondere leerstoel Organisatie en beleid van zorg aan de faculteit Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam gevestigd. Leerstoelhouder is sinds 1 januari 2012 prof.dr. Henk Nies, directeur kenniscentrum Vilans. Hij volgt Martin Boekholdt op die deze leerstoel bezet heeft van 2006 tot en met 2011. Medio 2012 wordt gestart met het opzetten van (promotie)onderzoek door junior docenten of aio’s. 

Promotieonderzoek Geestelijke verzorging

Vereniging Het Zonnehuis steunt sinds 2003 het parttime promotieonderzoek ’Geestelijke verzorging in de context van de Nieuwe Ouderenzorg’ door ds. Peterjan van der Wal, werkzaam bij Zorgcombinatie Nieuwe Maas en projectleider Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. De probleemstelling luidt: hoe kan geestelijke zorg, geboden door geestelijk verzorgers gestalte krijgen in de context van de nieuwe ouderenzorg? Welke betekenis wordt aan met name de bewonersgebonden kernactiviteiten van de geestelijk verzorger nú gehecht? En hoe kan deze betekenis worden doorvertaald naar middelen en wegen. Welke andere bijdrage kan de geestelijk verzorger leveren in het geheel van de instelling, onder meer t.a.v. ethiek en beleid. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen en zal medio 2013 afgerond zijn.