Links

Vereniging Het Zonnehuis is partner van onderstaande organisaties en/of heeft initiatieven mede mogelijk gemaakt door subsidie danwel door persoonlijke inzet of via netwerkfunctie.

Coalitie erbij

www.coalitieerbij.nl
Nationale coalitie tegen eenzaamheid.

Leyden Academy on Vitality and Ageing (LAVA)

www.leydenacademy.nl
Kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet, en ontwikkelingen initieert op het gebied van vitaliteit en veroudering. Leyden Academy gelooft dat een integrale visie de manier is om haar missie te bereiken: het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen.

Expertisenetwerk Levensvragen 

www.netwerklevensvragen.nl
Het Expertisenetwerk verzamelt bestaande kennis en ervaring in zorg en welzijn en maakt deze landelijk beschikbaar. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het netwerk innovatieve projecten gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. U kunt bij het netwerk terecht voor materialen voor deskundigheidsbevordering en met vragen over het omgaan met levensvragen.

Ideon BV.

www.ideon-dementie.nl
Kennis- en innovatiecentrum Ideon richt zich op de zorgprofessional en wil via hen de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie verbeteren. Dit doet zij door het verzamelen en uitwisselen van kennis en ervaring op verschillende terreinen.

ILC Zorg voor Later

www.ilczorgvoorlater.com
ILC Zorg voor Later is een onafhankelijke beweging die mensen actief wil laten nadenken over hun toekomst. De gedachte hierachter luidt: zorg nú voor later. De beweging staat voor actief en gezond ouder worden en maakt zich sterk tegen discriminatie op basis van leeftijd. De keuzevrijheid voor en zelfredzaamheid van (toekomstige) ouderen wil de beweging vergroten. 

Zonnehuis Groep

www.zonnehuisgroep.nl
De Zonnehuis Groep is een landelijk samenwerkingsverband van zes zelfstandige zorgorganisaties die herkenbaar zijn in hun regionaal maatschappelijk ondernemerschap. Zij versterken elkaar door gezamenlijk te investeren in onder andere kennisuitwisseling, intervisie, innovatie en merkenbeleid.