Nieuwsberichten 


Officiele kick-off met cabaret

Op dinsdag 22 mei gaat het project De Werkvloer Centraal officieel van start met de voorstelling “En, hoe is het nou… met jou?”. Staatssecretaris van VWS, Jet Bussemaker zal hierbij aanwezig zijn. Vereniging Het Zonnehuis is een van de sponsors van dit project en Het Zonnehuis Doorn is een van de deelnemers. U kunt het persbericht hier downloaden.

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter

Op vrijdag 27 april 2023 is de heer drs. Bob Heeringa (voorzitter bestuur Vereniging Het Zonnehuis) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft de onderscheiding gekregen voor diverse functies in de zorg en in het onderwijs. Hij ontving het lintje van burgemeester Peter den Oudsten uit Enschede. 

Bob_gedecoreerd.jpg

Vergrijzing in een ander daglicht

Download hier het interview dat Tonny van de Pasch had met prof.dr. M.G. Boekholdt over de omslag in het kijken naar en denken over ouder worden. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2007 nr.4, pagina 20 t/m 22, uitgeverij Reed Business Information bv.

Mythe en werkelijkheid in maatschappelijk ondernemen: verschraling of waardigheid in ouderenzorg

Zorg, en vooral zorg voor ouderen, wordt door de vergrijzing steeds meer een aspect van maatschappelijke aandacht. Steeds meer burgers krijgen er mee te maken, voor zichzelf of voor ouders en verwanten. Maar de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze zorg is, eufemistisch gezegd, een uitdaging. In zijn augurele rede pleit bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg, dr. M.G. Boekholdt voor meer maatschappelijke ondernemingszin binnen de zorgsector. Lees hier het persbericht.

Kleinschalig wonen pakt beter uit

Ouderen met dementie zijn beter af in een kleinschalige woonvorm dan in een grootschalig verpleeghuis. Ze hebben minder hulp nodig, zijn meer sociaal betrokken en genieten meer van de omgeving. Ook hebben ze vaker iets om handen. Aldus de positieve uitkomst van het onderzoek van het Trimbos-instituut en het VUmc dat dinsdag 30 januari 2007 op een symposium over kleinschalig wonen gepresenteerd werd. Dit onderzoek is door Vereniging Het Zonnehuis gefinancierd. De presentaties van het congres kunt u inzien op de site van het Trimbos-instituut www.trimbosinstituut.nl/default19746.html

Publicatie levensthema's voor kringgesprekken met ouderen

Vereniging Het Zonnehuis heeft de vertaling van het boek Full Circle gesubsidieerd. De Nederlandse uitgave verschijnt onder eindredactie van Marion Boelhouwer en Peterjan van der Wal, beiden werkzaam als geestelijk verzorger bij deelnemers in de Zonnehuis Groep. In dit boek bieden de oorspronkelijke auteurs een vorm van kringgesprek voor ouderen aan, met speciale aandacht voor de dementerende mens. ’k Zou zo graag een ketting rijgen kun je beschouwen als een werkboek, waarin thema’s voor kringgesprekken met ouderen worden aangereikt, die heel basaal onze levenskring bestrijken. Daarbij nemen naast woorden ook liederen en zintuiglijke benadering een grote plaats in. Het helpt mensen weer in contact te laten komen met elkaar, met zichzelf en met wat hen ten diepste beweegt. ISBN 9023921526 EAN 9789023921523 paperback 244 pag. ca. € 21,50 oorspronkelijke titel Full Circle, verschijnt april 2007 www.uitgeverijboekencentrum.nl

Tweede bijzondere leerstoel aan de VU

Vereniging Het Zonnehuis heeft sinds 1 september 2023 twee bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hiermee neemt zij een unieke voortrekkersrol in op het gebied van ontwikkelingen voor ouderen in de zorg. Sinds 2002 wordt de bijzondere leerstoel verpleeghuisgeneeskunde, in het bijzonder het ontwikkelen van richtlijnen voor diagnostiek en therapie bij hersenaandoeningen onder ouderen, bekleed door prof.dr. J.A. (Jan). Eefsting, tevens bestuurder van Zorgcombinatie Zwolle. Afgelopen september heeft het bestuur de bijzondere leerstoel Organisatie en Beleid van zorg, in het bijzonder de rol van maatschappelijk ondernemerschap, ingesteld die ingevuld wordt door prof.dr. M.G. (Martin) Boekholdt, tot 1 januari 2007 tevens bestuurder van de Zonnehuisgroep en daarna tevens directeur van vereniging Het Zonnehuis.