Links
Vereniging Het Zonnehuis heeft onderstaande initiatieven mede mogelijk gemaakt door subsidie danwel door persoonlijke inzet of via netwerkfunctie.

De Werkvloer Centraal

www.dewerkvloercentraal.nl
Dit arbeidsmotivatieproject voor medewerkers in de ouderenzorg is opgezet door Anne-Mei The en Cilia Linssen van ICISZ. Het is gericht op het verminderen van werkstress en het verhogen van werktevredenheid.

NedRAI

www.nedrai.nl
Deze vereniging van instellingen en organisaties in de zorgsector wil het gebruik van RAI-systemen in Nederland bevorderen door het ondersteunen van verdere ontwikkeling en verbetering in de praktijk.

ILC Zorg voor Later

www.ilczorgvoorlater.com
ILC Zorg voor Later is een onafhankelijke beweging die mensen actief wil laten nadenken over hun toekomst. De gedachte hierachter luidt: zorg nú voor later. De beweging staat voor actief en gezond ouder worden en maakt zich sterk tegen discriminatie op basis van leeftijd. De keuzevrijheid voor en zelfredzaamheid van (toekomstige) ouderen wil de beweging vergroten.

Ik herinner mij

www.ikherinnermij.nl
Het programma "Ik herinner mij" bestaat uit eigengemaakte levensverhalen en trainingen om het geheugen te stimuleren. Deze interactieve manier van communiceren maakt het mogelijk om je verleden te herleven via een levensverhaal. De geheugentrainingen zijn bedoeld om contact te maken en op een speelse manier het reactievermogen en geheugen van oudere mensen te trainen. 

Plezier in Zorg

www.plezierinzorg.nl
Meldpunt Plezier in Zorg is een interactief platform om het plezier en contact in de zorg te vergroten. Hoe? Door ideeën, initiatieven en praktische voorbeelden te verzamelen én te laten zien op deze website.