Subsidies 2006/2007

Vereniging Het Zonnehuis subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan verbetering van de leefomstandigheden van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Belevingsgerichte zorg

Vereniging Het Zonnehuis subsidieert een ambassadeur belevingsgericht werken die werkzaam is binnen Zorgcombinatie Zwolle. Een specialist die een voorbeeldrol vervult en de juiste houding, kennis en vaardigheden om te coachen en ervaringen om te zetten in ontwikkelingsmogelijkheden.

Publicatie hertaling Full Circle

Vereniging Het Zonnehuis subsidieert de hervertaling van een Amerikaanse uitgave die gebruikt wordt voor kringgesprekken met dementerende ouderen door geestelijke verzorgers in de Zonnehuisgroep. Ook in de Nederlandse context is veel vraag naar een dergelijke handreiking. Publicatie staat gepland voor maart 2007.

De werkvloer centraal

Vereniging Het Zonnehuis subsidieert dit project dat voortborduurt op het boek ’in de wachtkamer van de dood’ van Anne Mei The (dat mede mogelijk gemaakt is door subsidie van Vereniging Het Zonnehuis) en een methodische toepassing van inzichten uit onderzoek op de werkvloer is. In 2007 start een pilot De Werkvloer Centraal in drie verpleeghuizen: in de pilotstudy worden de methode en middelen uitgetest om tot een succesvolle implementatie over te kunnen gaan. Met als doel een best practice te ontwikkelen die landelijk aan geïnteresseerde verpleeghuizen kan worden aangeboden. Deelnemers zijn Het Zonnehuis Doorn, De Zonnehoeve in Hilversum en Verpleeghuis Wittenberg in Amsterdam. Op 28 en 29 maart as. vinden de eerste kick-off bijeenkomsten voor de medewerkers plaats in Amsterdam en Amersfoort.