Onderzoeken 2006/2007

Vereniging Het Zonnehuis beschouwt ondersteuning door middel van subsidies voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten in de ouderenzorg tot haar taakgebied. Hiertoe heeft zij twee bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gevestigd.

Kleinschalige woonvormen

Onderzoek met als titel ’Van verpleeghuis naar kleinschalig wonen’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos Instituut samen met de bijzondere leerstoel verpleeghuisgeneeskunde aan de VU. Het onderzoek heeft tot doel om inzicht te verwerven in de effectiviteit en het specifieke karakter van kleinschalige woonvormen voor dementerenden met een verpleeghuisindicatie. Eind januari 2007 wordt er een conferentie georganiseerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

Geestelijke verzorging

Proefschrift met als probleemstelling: hoe kan geestelijke zorg geboden door geestelijke verzorgers gestalte krijgen in de context van de nieuwe ouderenzorg? Welke betekenis wordt aan de bewonersgebonden kernactiviteiten van de geestelijke verzorger nú gehecht? En hoe kan deze betekenis worden doorvertaald naar middelen en wegen. Welke andere bijdrage kan de geestelijke verzorger leveren in het geheel van de instelling, onder meer t.a.v. ethiek en beleid. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen.

Diagnostiek van hartfalen

Pilotstudy naar de diagnostiek van hartfalen bij ouderen in samenwerking met AZG en VU. Onderzocht wordt of BNP-bepaling (brain natriuretisch peptide) tot een wezenlijke verbetering van de diagnostiek naar hartfalen leidt. Indien BNP-bepaling tot een betere diagnostiek leidt komt hiermee een simpele, bewonersvriendelijke test ter beschikking waarmee de kwaliteit van leven van bewoners verbeterd wordt. Resultaten van het onderzoek moeten leiden tot een publicatie.

Haalbaarheidsonderzoek

Vereniging Het Zonnehuis subsidieert een haalbaarheidsonderzoek naar het nut en wenselijkheid om 50-plussers langer door te laten werken in de zorg onder leiding van prof.dr. Kees Knipscheer (emiritus hoogleraar sociale gerontologie VU).