Weblog archief

Waardige zorg?


door Martin Boekholdt
De vereniging heeft waardige zorg tot inzet gemaakt van haar activiteiten. Vaak wordt gevraagd wat hiermee wordt bedoeld. Naar mijn mening gaat het om twee zaken; en zo wil ik er vanuit de vereniging ook aan werken. 

Allereerst gaat het om meer aandacht voor een bepaalde groep ouderen. Het zijn die ouderen die in de laatste levensfase zijn, die de regie over het leven hebben verloren, en die permanent intensieve zorg behoeven. We hebben het dan over ouderen die meestal verblijven in een verpleeg- of verzorgingshuis. 

En daarnaast gaat het over de aard van de zorg. Daaraan zijn drie belangrijke aspecten te onderscheiden: dagelijkse zorg (opstaan, wassen en aankleden, maaltijden, toiletgang, rusten en naar bed gaan), behandeling en begeleiding (waaronder ruimte voor levensvragen en zingeving), en aandacht en bejegening (bijvoorbeeld gesprek en activiteiten). Steeds weer blijkt dat juist voor de genoemde groep deze drie aspecten van zorg onvoldoende aandacht (kunnen) krijgen. Dat moet beter en daar moeten wegen voor worden gevonden. Deze ouderen hebben daar recht op. Het past bij een waardige afronding van het leven. 

En het is niet alleen een verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en beroepsbeoefenaren, maar ook van de samenleving als geheel. Het heeft alles te maken met wat we voor een groep zeer afhankelijke en kwetsbare mede-burgers (onze ouders en grootouders) over hebben en hoe we ons voor hen willen inspannen. Wanneer de zorg dan wel precies waardig is kan niet objectief worden vastgesteld. Dat is ook niet zo van belang. Het gaat er in ieder geval om dat het beter kan en moet en dat daar aan moet worden gewerkt, door allerlei gerichte activiteiten en door het op de maatschappelijke agenda te zetten. 

Ik nodig u uit dit voornemen door reacties te ondersteunen en daarover gedachten en plannen aan te dragen. We kunnen dan kijken hoe er mee verder te komen.

2 reacties | reageerGeplaatst op: 07-05-2023

Een weblog beginnen

door Martin Boekholdt
 
Vereniging Het Zonnehuis heeft als motto: Inzet voor waardige zorg. 
Die inzet betreft vooral de zorg voor ouderen die kwetsbaar of afhankelijk zijn; die de regie over het leven hebben verloren en permanent intensieve zorg nodig hebben. Meestal verblijven deze ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen. Vereniging Het Zonnehuis zet zich van oudsher voor deze ouderen in en ook in de huidige tijd blijkt steeds weer hoezeer dit ook nu nog nodig is. 

Ik heb op me genomen om vanuit de Vereniging initiatieven te ontplooien om tot verbetering van deze zorg te komen, omdat ik met de Vereniging vind dat deze zorg beter kan en moet. Ouderen hebben daar recht op. Er is discussie nodig in samenleving en politiek en er moeten (meer) activiteiten komen gericht op daadwerkelijke verbetering. Uiteraard kan ik dit niet alleen. Verbetering van zorg komt alleen tot stand als velen zich daarvoor inzetten. Met hen wil ik graag in contact komen en ik hoop en verwacht dat zij dan ook met elkaar in contact komen. Vandaar deze weblog die ik vandaag ga beginnen. 

Regelmatig zal ik schrijven over wat mij in de zorg opvalt, wat er in de actualiteit speelt, wat zinnige ontwikkelingen lijken, en wat beter kan en moet. Ik stel me daarbij kritisch op, want alleen dan komen we verder. Steeds weer probeer ik daarbij te kijken naar hoe ouderen weer zelf kunnen beschikken, hoe de dagelijkse zorg beter kan, hoe er meer aandacht komt voor zaken als bejegening en zingeving, en hoe we afkomen van de bureaucratie in de zorg. 

Ik hoop dat u daar op reageert, zodat we elkaar kunnen informeren, meningen kunnen uitwisselen, en goede gedachten en plannen op het spoor kunnen komen. De weblog die ik dus nu begin is een uitnodiging om elkaar te ontmoeten rondom een mijns inziens ontzettend belangrijk vraagstuk, namelijk hoe te komen tot de waardige zorg voor ouderen waar ze recht op hebben. 

Ik wacht op uw reacties. 
5 reacties | reageerGeplaatst op: 20-04-2023