Welkom bij Vereniging Het Zonnehuis

Sinds 21 juni 2012 is Vereniging Het Zonnehuis gehuisvest bij haar samenwerkingspartner Leyden Academy on Vitality and Ageing in Leiden, een kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet en ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering initieert. Er is een gezamenlijke focus op onderwijsvernieuwing om de kwaliteit van de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. .

Als ideële organisatie zet Vereniging Het Zonnehuis zich al bijna 95 jaar in voor de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Door het stimuleren van onderwijs, (toegepast) onderzoek en ontwikkelingen komt de waardigheid van leven tot uiting in de wederzijdse dialoog, relatie en context tussen zorgvrager en georganiseerde zorgorganisatie.

Om haar grondlegster Jo Visser te eren reikt Vereniging Het Zonnehuis tijdens haar jaarcongres  de Jo Visser Award uit aan een ambassadeur Waardige zorg uit haar professionele netwerk. Deze ambassadeur mag de geldprijs uitreiken aan een project dat bijdraagt aan meer positieve beeldvorming van (kwetsbare) ouderen en de ontmoeting tussen jong & oud stimuleert.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2015 is de geldprijs van de Jo Visser Award uitgereikt aan zorgcentrum Talma-Haven die samen met stichting Care&Culture muzikale ontmoetingen tussen bewoners en kinderen van een basisschool uit Urk organiseren. Op vrijdag 27 november 2015 treedt dit bijzondere ‘Community-koor’ op in de hal van zorgcentrum Talma-Haven in Urk.

 

RT foto 3 Urk 6 oktober 2015