Welkom bij Vereniging Het Zonnehuis

Sinds 21 juni 2012 is Vereniging Het Zonnehuis gehuisvest bij haar samenwerkingspartner Leyden Academy on Vitality and Ageing in Leiden, een kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet en ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering initieert. Leyden Academy gelooft dat een integrale visie dé manier is om haar missie te bereiken: het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Vereniging Het Zonnehuis heeft een gezamenlijke focus op onderwijsvernieuwing, toegepast wetenschappelijk onderzoek (Zonnehuis-leerstoel aan de VU) en innovatieve ontwikkelingen en wil door goede voorbeelden en inspirerende rolmodellen laten zien hoe mooi werken in de ouderenzorg kan zijn!

Om haar grondlegster Jo Visser te eren reikt Vereniging Het Zonnehuis tijdens haar jaarcongres  de Jo Visser Award uit aan een ambassadeur Waardige zorg uit haar professionele netwerk.

Klik hier voor de Inspiratie & Kennisdagen Levensles die Vereniging Het Zonnehuis samen met Leyden Academy en ZonMw/Nationaal Programma Ouderenzorg mede mogelijk maakt. Klik hieronder voor de film van IK-Levensles 2014: